फारम भर्नु अघि ध्यान दिनु पर्ने कुराहरुः

१. यो अनलाइन फारम भर्न गुगल एकाउन्टबाट लगइन गर्नु पर्छ । एक गुगल एकाउन्टबाट एक पल्टमात्र फारम भर्न सकिनेछ ।

२. यो अनलाइन फारम भर्नु अघि यस लिङ्कबाट कागजी फारम डाउनलोड गरी हस्तलिखित भर्नुहोस, सो हस्तलिखित फारमसँगै SEE को मार्कसिट, चारित्रिक प्रमाणपत्र, नेपाल बोर्ड बाहेक अन्य बोर्डका लागि माइग्रेसन र समकक्षताको प्रमाणपत्र, लक्षित वर्ग भए सो को प्रमाणपत्र, एक प्रति पासपोर्ट साइजको फोटो तथा आवेदन फारम शुल्क eSewa वा बैंकमा बुझाएको रसिदको स्क्यान पनि यस अनलाइन फारममा अपलोड गर्नुपर्नेछ ।

४. आवेदन फारम शुल्क तल दिइएको खाता नम्बरमा जम्मा गर्नु पर्नेछ । बैंक खातामा अनलाइन मार्फत eSewa, Khalti, ConnectIPS बाटसमेत रकम जम्मा गर्न सकिनेछ ।
भौचरमा सम्बन्धित बिद्यार्थीको नाम, भर्ना हुन चाहेको कार्यक्रमको नाम र बिद्यार्थीको फोन नम्वर अनिवार्य लेख्नु पर्नेछ ।
         Everest Bank Limited, Duhabi Branch
         Account Name: Manmohan Memorial Polytechnic income
         Account Number: 00900105200315

३. फारम तथा कागजात अपुग भएमा वा अन्यथा भएमा फारम रद्द हुनेछ ।

४. फारम तथा कागजात दोहोरिएमा पनि दोहोरिएका फारमहरु रद्द हुनेछन् ।

५. एकै व्यक्तिले एक भन्दा बढी कोटा अथवा एक भन्दा बढी कार्यक्रमका लागि फारम भरेमा समेत निजको सबै फारम रद्द हुनेछन् ।

   

अनलाइन फारम भर्न यस लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोस ।

https://forms.gle/nkEahYJC8BSVRYtE6