Er. Sarvesh Chaudhary
Co-ordinator
bhim-kafle1
Mr. Bhim Prashad Kafle
Sr. Lecturer (Mathematics)
lochann12
Er. Lochan Raj Neupane
Asst. Lecturer

Er. Prabhakar Chaudhary
Ast. Lecturer

Mrs. Mira Chaudhary
Lab Technician
shyam chaudhary
Mrs. Shakshi Shamra

Lab Technician
shyam chaudhary
Mrs. Manju Sardar
Lab Technician
shyam chaudhary
Mr. Dhiren Pasman
Lab Assistant